Brukeravtale

Velkommen til Beonia!
Brukeravtalen beskriver vilkårene og betingelsene som på hvilke Beonia tilbyr deg tilgang til nettstedet og dets tjenester. Ved å registrere din konto på Beonia og bruke dens tjenester aksepterer du disse vilkårene og er enig å følge dem.

 

Brukeravtale Endringer: Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen eller andre avtaler som er innlemmet som referanse i disse vilkårene. Alle endringer vil bli sendt ut til deg via e-postadressen du registrert hos oss. Endret Brukeravtale trer i kraft den dagen vi legger den på nettstedet.

 

Endringer i Tjenester: Vi kan vedta å bytte tjenester med andre tjenester eller avslutte dem. I et slikt tilfelle, forbeholder vi oss retten til å avslutte din tilgang til tjenestene, etter at du har blitt pre informert.

 

Tilgang & Medlemskap: Våre tjenester er bare tilgjengelige for personer som kan inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til gjeldende lov. Tjenestene er ikke tilgjengelige for personer under 18 år uten foreldrenes samtykke og midlertidig eller permanent suspendert medlemmer. Beonia forbeholder seg også retten til å nekte tilgang eller bruk av Beonias nettstedet til hvem som helst, når som helst etter eget forgodtbefinnende ..

 

Personlige opplysninger om medlemmer:
Personvernerklæring beskriver behandling og beskyttelse av din personlige data når du bruker Beonia tjenester. Ved å akseptere denne brukeravtalen , samtykker du til behandling av din personlige data som beskrevet i vår Personvernerklæring.

 

Ved bruk av Beonia: Beonia gir en elektronisk plattform for bedrifter og private brukere som ønsker å kjøpe / selge ting, annonsere, finne jobb eller tjenester. Vi tar ikke del i salget, fremmer noen av oppføringer, oppslag eller informasjon. Alle slags kontakt mellom deg og andre brukere er gjennomført helt på egen risiko. Du samtykker i at Beonia har ikke ansvar for eventuelle misbruk av noen brukere. Vi gir ikke foretak, representasjoner eller garantier i forhold til elementene som annonsert eller tilbys gjennom kategorier.
Gjennom å bruke Beonias plattform for markedsføring samtykker du til å følge Markedsføringsloven. Dersom selskapet bryter disse lover risikerer det for tap i form av bøter fastsatt av Markedsføringsloven.

Kompensasjon: Fordi vi ikke er involvert i det faktiske forholdet mellom alle typer av Beonias brukere i tilfelle at noen tredjepart krever erstatning på grunn av ditt brudd på denne brukeravtale eller brudd på lover eller tredjeparts rettigheter, frigjørs Beonia fra alle krav eller skader.

 

Restriksjoner: Våre tjenester skal brukes til lovlige formål. Innlegg, distribusjon, overføring, lagring av materialer eller utøver i strid med gjeldende lover eller forskrifter er strengt forbudt. Dette inkluderer uautorisert bruk av immaterielle rettigheter, materiale som er støtende, nedverdigende og usmakelig eller utgjør ulovlige trusler.

På Beonias nettsted er det ikke lov til å 1) vise, distribuere, utføre, overføre, laste ned eller overføre innhold som er ærekrenkende, motbydelig, pornografisk, fornærmende eller truende; 2) oppmuntre oppførsel som kan gi opphav til sivilrettslig ansvar eller brudd på lover eller forskrifter; 3) annonsere eller samle inn midler for varer eller tjenester gjennom ekstrudering; 4) sende til brukere undersøkelser, kjedebrev, spam eller uønskede meldinger; 5) skape en falsk identitet for villedende formål; 6) ærekrenke en klasse av mennesker på grunn av rase, religion (eller mangel på religiøs tro), opprinnelsesland, seksuell legning eller kjønn, alder, funksjonshemming, 7) vise voldelige eller kriminelle handlinger, gjerningsmenn eller ofre for vold eller kriminalitet, eller forsøk på å upmanna for vold eller kriminalitet, legger ut materiale som skildrer, provoserer eller oppfordrer til vold og drap av dyr. Beonia forbeholder seg retten til å slette innlegget ditt, overføring eller annen distribusjon av slikt materiale.

Immaterielle rettigheter: Beonia holder immaterielle rettigheter til tekst, bilder, design, underliggende programvarekode og andre materialer og informasjon som er tilgjengelige for deg gjennom din bruk av tjenestene. Slikt materiale og informasjon kun ment for bruk av våre tjenester og tilhører Beonia.
   Bruk av automatiserte tjenester som roboter, indeksering og andre metoder for systematisk bruk av innhold er ikke tillatt.

 

Ansvarsfraskrivelse: Beonia garanterer ikke sikker uavbrutt kontinuerlig tilgjengelighet av tjenester dersom det foreligger omstendigheter utenfor rimelig kontroll, inkludert en Internett avbrudd eller forstyrrelser i tjeneste, en kommunikasjonssvikt, et arbeid forstyrrelse, katastrofe av naturen eller krig.

 

Tvisteløsning: Tvister skal avgjøres av en norsk domstol.

 

Etiske retningslinjer fastsetter prinsipper og atferd som forventes av alle annonser eiere og brukere av Beonias nettsted som deltar i online interaksjoner.
Alle Beonia brukere er enige om å:
- Følg Beonias Brukeravtale.
- Følge alle lover, inkludert salg av varer, intellektuell eiendom og markedsføringslov .
- Avstå fra krenkende måte ved alle mulige interaksjoner.
- Ikke delta i gjengjeldelses kommentarer eller oppførsel
- Svare så fort som mulig på forespørsler
- Oppførw seg ærlig og i god tro
Beonia forbeholder seg retten til å suspendere et medlem som ikke følger reglene eller bruke Nettstedet på en måte som er skadelig for andre brukere eller nettstedet eieren selv.


 

Annonserings Regler:
Før du bestemmer deg for å bruke våre tjenester, må du sørge at annonsene dine følger Beonias Brukeravtale og ting du annonserer er ikkr i det Ulovlige vareliste.

Du er personlig ansvarlig for informasjonen i annonsen og sørger for at det ikke bryter gjeldende norske lover og regler.

 

Annonsekontroll: Beonia forbeholder seg retten til å evaluere alle annonser og å avvise eller fjerne en annonse hvis innholdet bryter mot Brukeravtalen , juridiske reguleringer, tredjeparts rettigheter, eller Beonias Etiske retningslinjer og prinsipper. Beonia beholder også retten til å kontrollere brukerens identitet eller annonsens innhold autentisitet når det er nødvendig.

 

Språk: Vi anbefaler å bruke norsk språk i annonsene dine.

 

Valg av kategori: Legg inn din annonse i den mest passende kategorien. Hvis du ikke sikker, kan vi hjelpe deg med å finne den kategori som best beskriver produktet eller tjenesten du vil nnonsere. Legg ikke varer eller tjenester i samme annonse hvis de ikke tilhører samme kategori. Dele dem inn i flere annonser i stedet. Hvis du ønsker å selge produkter, velg kategorien "Til salgs". Hvis du ønsker å kjøpe, velg "Ønsker å kjøpe", osv. Når vi evaluerer en annonse kan vi flytte annense til en best passende kategori.

 

Annonse Tittel & Beskrivelse: Tittel og beskrivelse teksten i annonsen må være i overensstemmelse med beskrivelsen av varer eller tjenester du annonserer. “Spamming søkeord” som manipulerer søkeresult vil bli avvist. Annonse som inneholder salg av en faktiske objekt må ikke være inkludere tilbud av tjenester. Alle priser skal være i norske kroner.

Bytte av en objekt eller tjenesten i annonse: Det er ikke tillatt å plassere mer enn en eiendom objekt I “Eiendon” kategori eller merenn et kjøretøy i “Motor” kategori per annonse med unntak hvis du plasserer de i kategori “Byte”. Du kan ikke endre annonse for å gjenbruke den for ulike varer eller tjenester som tilhører ulike kategorier før annonseperioden er over. Men du kan alltid erstatte varen med ny vare eller tjeneste som tilhører samme kategori som original. F.eks du plasserer din bil annonse i kategori Motor “Til salgs” for 90 dager. Hvis du solgt bilen eller av noen annen grunn ønsker slutte å selge den, kan du erstatte denne bilen med en annen bil som er til salg. Du kan ikke bruke resterende Annonse periode for å annonsere f.eks Motorsykkel i dette tilfellet. Du vil ikke være i stand til å endre opprinnelig kategori til annonsens perioden er slut.
 

Bilder: Bilder bør være relevante for produkter eller tjenester du annonserer. Det er ikke tillatt å bruke bilder fra andre annonser på Beonia eller andre reklame kilder uten annonsørens samtykke, som kan beskyttes av opphavsretten.

 

Duplikat Annonser: Vi kan også fjerne annonser hvis de plasseres mer enn en gang samtidig med samme tittel eller innhold i samme eller forskjellige kategorier.

 

Markedsføring, Linker og referanser: Du kan annonsere salg, utleie, byte og tjenester sammen med beskrivelse av deg eller din bedrift, legge inn lenker og kontakter som er relevante for produkter eller tjenester du annonserer. Du er ansvarlig for innholdet på nettsiden du kobler til.

Du kan ikke linke eller henvise til en andre Annonse nettsteder eller Nettauksjoner . Det er ikke tillatt å bruke andre selskaper / enkeltpersoner opplysninger som ikke er relaterte til deg. Du har ikke lov til å legge inn lenker til steder med innhold som krenker Brukeravtale eller norske lover.

 

Klær og skor: Pels og andre produkter fra dyr som brukes til produksjon av klær, skor eller tilbehør vil ikke få lov til å annonseres på Beonias nettsted. Hvis materialet er identisk i utseende til de animalske produkter, men har en kunstig opprinnelse- dette skal oppgis i annonse.

 

Regler for Dyr: Vi, på Beonia har spesielle utsiktspunkt på behandling av dyr. Det er derfor vi beslutter å ikke inkludere noen Reklame for dyr eller dyr utstyr, som vil bli brukt til slakting eller annen måte av dyr misbruk. Dyr som er ikke tillatt å selges I Norge kan ikke annonseres på Beonias nettsted. Vennligst sjekk opp med norske lover før du plasserer en dyr annonse.

 

Dyr bør ikke selges før de nådd sitt minimum alder.
Hund kan ikke selges før de er 8 uker gamle,
Katt 12 uker,
Kanin- 7-10 uker,
Marsvin og hamster- 4-5 uker
Mus- 4 uker
Rotte-5 uker
Chinchilla- 8 uker
Degus- 6 uker
Gerbil- 8 uker
Undulat: - 6 uker
Nymfeparakitt: 7 uker
Små papegøyer: - 6 uker
Kanariefugl -30 dager

Sørg for at du nevner dyr alder i din annonse!

Våpen: På Beonias nettsted er det ikke lov å annonsere våpen av alle type eller våpenrelaterte elementer, for eksempel skytevåpen eller dens deler, magasiner, ammunisjon, overvelde våpen, tåregass, springkniver osv.

 

Medisin og medisinsk utstyr: Det er ikke lov å annonsere Medisin på Beonias nettsted, med unntak av naturmedisin, t.e supplerende hjelp medisin, rå medisin osv og bare om annonse eier har registrert selskap med rett å selge medisin og har referanse til sin eksisterende nettsted eller fysisk butikk. All reklame av naturlig medisin vil være strengt kontrollert sammen med gitt informasjon utenfor Beonias nettsted. Vi forbeholder oss retten til å avvise annonser etter eget forgodtbefinnende.

Forfalskning, piratkopiering og stjålne varer: Stjålne varer, uautoriserte imiterte merkevarer, uautoriserte kopier av originaler som omfattes av en intellektuell eiendomsrett er ikke lov til å annonsere .

Mat: All annonsert mat må samsvare med bestemmelser som foreskrevet i matloven og andre eksisterende norske lover som regulerer mattrygghet og risikostyring, merking av matvarer og standardkrav .

Objekter som får ikke annonseres:

• Alkohol, tobakk, drager, narkotika, sigaretter eller nikotin erstatninger, psykotrope substanser, rusmidler av alle type.
• Farlige kjemikalier og plantevernmidler

• Menneskelige organer eller kroppsdeler .
• Animalske produkter, fremstilt ved hjelp av vold eller avliving av dyr (inkludert egg) eller produkter av døde dyr.

• Lotteri, spilleautomater
• Brukt undertøy samt modeller bilder som viser undertøy, badetøy etc.
• Pornografi og sex-leketøy
• E-postadresser , identitetskort , personlig informasjon eller personlig finansiell informasjon.
• CCTV opptakene
• Veterinære medisiner
• Uniformen til Nødetatene (politi, militæret)
• Beskyttet av indiske regjeringen gjenstander som "Antiquities" og "kunstskatter " (Antiquities og kunstskatter loven, 1972)
• Aksjer, obligasjoner, obligasjoner eller andre finansielle eiendeler av enhver type.
• Fyrverkeri, eksplosiver og destruktive enheter eller noe materiale som gjør det mulig å lage dem.

 

 

Tjenester: Annonserte tjenester må være i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder for hver bransje. Ved annonsere tjenster, Annonse eier selv ansvarer å betale alle skatter og avgifter i samsvar med Skatte lover og forskrifter. Tjenester som du har ikke tillatelse til å utføre, kan du ikke annonsere på Beonias nettsted.


 

Tjenester som få ikke annonseres

• Tjenester som tilbys av ulovlige virksomheter.

• Massasje som utføres av privatpersoner .
• Tatovering som utføres av privatpersoner .
• Andre skjønnhetspleie tjenester som utført av privatpersoner .